تبلیغ شغل وکالت

دهلی نو 28جولای2008- وکلای دادگستر ی همانند سایر مشاغل آزادند تا خدمات  شغلی خودرا در اینترنت  تبلیغ نمایند .

 هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری هند به دیوانعالی کشور اعلام نمود با توجه به تغییرموقعیت جهانی, مقررات تبلیغاتی خود را تغییرداده  و تسهیل نموده است .

در شهادت نامه ای که از طرف رادا کریشنان مسئول دبیر خانه کانون وکلا به دیوان عالی کشور تسلیم شد هیئت مدیره عنوان نمود که کانون وکلا تصمیم گرفته است به وکلای دادگستری اجازه تبلیغات دهد.آخرین تصمیم  هیئت مدیره کانون وکلای هند, بازگشت و عدول از مواضع قبلی این کانون است که عقیده داشت شغل وکالت ,کار بازرگانی و تجاری نیست تا وکلا  در مورد خدمات شغلی خود مجاز به تبلیغ باشند .

بدین منظور هیئت مدیره کانون وکلای هند, ماده 36 بخش چهارمقررات کانون را, که اعضا کانون را از تبلیغات حرفه ای منع می نمود اصلاح نمود . طبق اصلاحیه , وکلای دادگستری میتوانند در وب سایت شخصی خود نام  ,شماره تلفن آدرس ئی میل وتوانائی های شخصی و زمینه تخصصی خود را ذکر نمایند . بهر حال هیئت مدیره کانون وکلا اعلام داشت چنین تبلیغاتی صرفا بایستی در حیطه  مقررات اصلاحی باشد و هر گونه نقض این مقررات موجب تعقیب انتظامی وکلا خواهد بود .هیئت تدوین مقررات انتظامی کانون وکلای دادگستری هند, قبلا بر این عقیده بود که بر خلاف کشور های غربی که وکلا مجاز به تبلیغ برای خدمات خود می باشند ,چنین اقدامی در هند مجاز نخواهد بود زیرا هند دارای شخصیت ملی والا, ارزش های ملی واخلاقی متفاوت است .

شعبه دیوانعالی کشور هند به ریاست قاضی بی ان اگراوال که به موضوع رسیدگی مینمود آخرین شهادت هیئت مدیره کانون وکلای هند را ثبت نمود.

بخشی از وکلای هند با مقررات جدید هیئت مدیره در مورد تبلیغ صنفی مخالفت نموده اند .                                                         


URL : http://www.rohanilawoffice.com/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=3431