گالری عکس امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی پیام های کاربران سوالات حقوقی کاربران صفحه اصلی
دادگاه کیفری بین المللی
دادگاه کیفری بین المللی
English Website
آدرس دفتر
جستجو
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون مجازات افشا سوالات امتحاني - 1349
جملات مفید حقوقی
در هنگام خرید ملک مشاع قابل تقسیم بین دو نفر مواظب حق شفعه و اخذ آن توسط شریک دیگر باشید و به یک وکیل مراجعه کنید.
 
 
در زمینه های زیر کار تخصصی انجام میدهیم الف دعاوی حقوقی شامل دعاوی ملکی انحصار وراثت تقسیم ماترک مالک ومستاجر وحق کسب وپیشه ودعاوی ثبتی افراز وتقسم املاک واملاک مجاور ب-دعاوی تجاری-شامل اسناد تجاری چک وسفته وبرات دعاوی شرکتها ابطال صورتجلسات مجامع عمومی وانتقال سهام ومطالبه سود سهام وثبت علائم واختراعات ورشکستگی ودعاوی مربوط به قانون تجارت الکترونیک پ- دعاوی بانکی وحمل ونقل شامل مطالبه سود بانکی فک اسناد وثیقه وتضمین واسنادرهنی ودعاوی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا اعبارات اسنادی ودعاوی له یا علیه شرکت های داخلی و خارجی حمل ونقل وباربری Professional qualifications. Appearing before Arbitral and judicial courts. Advising commercial, banking andgenerally legal cases, English contracts, letter of credits and letter of guarantees Fairly perfect English speaking&corresponding . Ability to work with pc Microsoft word and internet Litigating before Iranian courts and taking part in international judicial and arbitral courts . Providing High quality advices on dispute and disagreements Administering legal. Advising all level of management. Scope of activity. international law Commercial law commercial litigation Contracts and corporate law labor and employment . patent intellectual property .. investments international trade. مجید روحانی-
سایتهای حقوقی
تاریخ انتشار : 11-05-1390

سایتهای حقوقی

 .         USLaw . com
http://www.uslaw.com
An internet - based , real - time legal information service .
سرویس اطلاعات حقوقی هم زمان واقعی بر اساس منابع و امکانات اینترنتی

۲ .         Westlaw . com
http://www.westlaw.com
A comprehensive legal resource for attorneys and students .
یک منبع حقوقی تطبیقی برای وکلاء و دانشجویان حقوقی

۳ .         The Internet Lawyer
http://www.internetlawyer.com
A general legal resource .
یک منبع حقوقی عمومی

۴ .         American Bar Association
http://www.abanet.org
Official site of the national organization for lawyers .
سایت رسمی سازمان ملی وکلاء ( آمریکا )

۵ .         The Legal Pad
http://www.legal-pad.com
A searchable directory of legal resources .
فهرست قابل جستجوی منابع حقوقی

۶ .         Court TV Legal Help
http://www.courttv.com/legalhelp
A legal self - help resource from Court TV .
یک منبع خودآموز حقوقی از تلویزیون دادگاهی ( کورت تیوی )

۷ .         Lawlink Legal Research Jumpstation
http://www.abanet.org/lawlink/home.html
Directory of law links .
فهرستی از پیوندها ( آدرسها ) دیگر حقوقی

۸ .         Counsel Quest
http://www.counselquest.com
A legal research directory .
یک فهرست منبع حقوقی

۹ .         Current Legal Resources
http://www.currentlegal.com
A free legal database .
بانک اطلاعات حقوقی مجانی

۱۰ .         Legislative Hot Line Directory
http://www.freeadvice.com
Comprehensive encyclopedia of laws and legal rights .
دایره المعارف تطبیقی مقررات و حقوق

۱۱ .         FindLaw Consumer
http://www.findlaw.com
A resource for finding legal assistance .
منبع دستیابی به راهنماییهای حقوقی

۱۲ .         The Consumer Law Page
http://consumerlawpage.com/brochure/index.html
A great legal resource for consumers .
بک منبع بزرگ حقوقی برای مصرف کنندگان

۱۳ .         DivorceAdvisors . com
http: //www.divorceadvisors.com
Provides access to a full range of professionals including divorce attorneys , accountants , mediators , therapists , and more .
دسترسی به رنج و حوزه کاملی از اطلاعات تخصصی فراهم شده است ، از جمله شامل وکلاء ، طلاق ، حسابداری ، دلالی و میانجیگری ، پزشکی و بیشتر

۱۴ .         Yale Law School
http://elsinore.cis.yale.edu/lawweb/lawschool/ylsfd.htm
A top U . S . law school .
دانشکده حقوقی دانشگاه یل آمریکا

۱۵ .         Institute for First Amendment Studies
http://apocalypse.berkshire.net/~ifas/
Specializes in freedom of speech legal issues .
تخصصی در زمینه مسائل حقوقی آزادی بیان

۱۶ .         Commercial Law League of America
http://www.cla.org
A creditors ’ rights organization .
سازمان حقوق اعتباردهندگان

۱۸ .         Encyclopedia of Law & Economics
http://encyclo.findlaw.com/
A law and economics literature resource .
منبع ادبیاتی اقتصادی حقوقی

۱۹ .         Death Penalty Information Center
http://www.essential.org/dpic
Lobby group attempting to reverse the death penalty law .
مجمع گروه پیشگامان الغاء قانونی مجازات اعدام

۲۰ .         The Federal Gateway
http: //www.fedgate.org
Huge directory of federal government links .
فهرست گستردهای از سایر سایتهای دولت فدرال آمریکا

۲۱ .         Harvard Journal of Law and Technology
http://jolt.law.harvard.edu/
Online version of the respected legal journal .
نسخه آن لاین مجله حقوقی معروف هاروارد

۲۲ .         Jurist : The Law Professors ‘ Network
http://jurist.law.pitt.edu/
An open to the public legal resource designed for and by law professors .
دریچهای به منابع عمومی حقوق ، طراحی شده برای و بوسیله متخصصین حقوقی

۲۳ .         U . S Copyright Office
http://lcweb.loc.gov/copyright
Provides copyright guidelines and an easy to use search engine .
شامل راهنماییهای حقوق معنوی و راحت برای استفاده بوسیله موتورهای جستجو

۲۴ .         Prairie Law
http://prairielaw.com/
A general legal resource .
منبع عمومی حقوقی

۲۵ .         WWW Virtual Library : Political Science
http://spirit.lib.uconn.edu/PoliSci/polisci.html
Political science web directory .
فهرست سایتهای وبی علم سیاست

۲۶ .         Justices of the Supreme Court
http://supct.law.cornell.edu/supct/justices/fullcourt.html
Learn about the current and previous Supreme Court justices .
آشنائی با عدالت کارکرد دادگاه عالی فعلی و قبلی

۲۷ .         THOMAS
http://thomas.loc.gov/
Government search engine .
موتور جستجوی منابع حقوق دولتی آمریکا

۲۸ .         First Amendment Cyber - Tribune
http://w3.trib.com/FACT/
Specializes in freedom of speech issues and legal developments .
ویژه مسائل آزادی بیان و توسعه و تحولات حقوقی آن

۲۹ .         lawyershop
http://www.lawyershop.com/
The easiest and fastest way to find any type of lawyer in your metro area .
راحتترین و سریع ترین راه پیدا کردن هر نوع از وکیل در منطقه مسکونیتان ( آمریکا و کانادا )

۳۰ .         Boston University School of Law
http://web.bu.edu/LAW/
A top U . S . law school .
دانشکده حقوقی دانشگاه بوستون آمریکا

۳۱ .
http : //www . aals . org/
Homepage of the national law school association with links and more .
صفحه خانگی انجمن دانشکدههای حقوقی ملی با لینک ارتباط با سایر منابع و غیره

۳۲ .         GPO Access
http : //www . access . gpo . gov/su _ docs/aces/aaces۰۰۲ . html
A general legal resource .
یک منبع حقوقی عمومی

۳۳ .         Ohio State University School of Law
http : //www . acs . ohio - state . edu/units/law/
A top U . S . law school .
دانشکده حقوقی دانشگاه اوهایو آمریکا

۳۴ .         American College of Trust and Estate Counsel
http : //www . actec . org/
A professional association consisting of approximately ۲ , ۷۰۰ lawyers from throughout the United States .
انجمن تخصصی شامل نزدیک به ۲۷۰۰ وکیل از سراسر کشور ایالات متحده آمریکا

۳۵ .         All Law
http : //www . alllaw . com/
An Internet legal directory .
فهرست سایتهای حقوقی اینترنتی

۳۶ .         American City Business Journals
http : //www . amcity . com/
Covers legal news and issues gathered from a number of resources .
شامل اخبار و مسائل حقوقی جمعآوری شده از منابع مختلف

۳۷ .         Attorney Locate
http : //www . attorneylocate . com
Helps you locate attorneys in your area .
راهنمایی برای پیداکردن وکیل در منطقه شما

۳۸ .         Valuelaw Consulting
http : //www . valuelaw . com
Provides a full range of services to optimize the relationship between law firms and their clients .
فراهم کردن رنج و حوزه کاملی از خدمات برای بهینه سازی ارتباط بین شرکتها و مشتریان

۳۹ .         Brief Reporter
http : //www . briefreporter . com/
Archive of legal briefs .
آرشیوی از خلاصههای حقوقی

۴۰ .         CataLaw
http : //www . catalaw . com/index . shtml
'' Catalog of catalogs of law on the ‘ net . ''
فهرستی از کاتولوگهای حقوقی در شبکه

۴۱ .         Claitor ‘ s Law Books and Publishing
http : //www . claitors . com/
Distributes Government Printing Office documents .
اسناد اداری چاپ شده پراکنده دولتی

۴۲ .         Constitutional Guardians of America
http : //www . constitutionalguardian . com/
A very interesting site proposing ways to rope lawyers to the judicial branch .
یک سایت جالب پیشنهاد دهنده راههایی برای ارتباط شعب قضائی

۴۳ .         Counsel Connect Web
http : //www . counsel . com
Online legal forum for lawyers .
انجمن همزمان حقوقی برای وکلاء

۴۴ .         Cyberspace Bar Association
http : //www . cyberbar . net
Provides lawyer referrals .
شامل مراجعات وکلاء

۴۵ .         Democracy Network
http : //www . democracynet . org/
A nonpartisan organization covering American democratic issues .
سازمان بی طرف پوشش دهنده مسائل دمکراسی آمریکائی

۴۶ .         DepoNet
http : //www . deponet . com/
A general law resource .
منبع بزرگ حقوقی

۴۷ .         Dumb Laws
http : //www . dumblaws . com/
A huge collection of the most senseless laws in the entire United States .
مجموعه گسترده ای از قوانین بی مورد در تمام ایالات متحده

۴۸ .         EPA
http : //www . epa . gov/
The homepage of the Environmental Protection Agency .
صفحه خانگی آژانس حمایت محیطی

۴۹ .         FCC
http : //www . fcc . gov
The homepage of the Federal Communications Commission .
صفحه خانگی کمیسیون مخابرات فدرال

۵۰ .         Federal Hotlist
http : //www . fcw . com/ref/fedgov . htm
Directory of Federal agencies on the Web .
فهرستی سایتهای وبی آژانسهای فدرال آمریکا

۵۱ .         FDA
http : //www . fda . gov/
Food and Drug Administration ‘ s homepage .
صفحه خانگی اداره دارو و غذای فدرال آمریکا

۵۲ .         Federal Court Law Review
http : //www . fedjudge . org/fclr/۹۸index . htm
Designed for scholars of federal legal issues .
طراحی شده برای دانشپژوهان مسائل حقوقی فدرال

۵۳ .         FindLaw
http : //www . findlaw . com//index . html
A general legal resource .
یک منبع بزرگ حقوقی

۵۴ .         Hieros Gamos
http : //www . hg . org/
A general legal guide .
راهنمای بزرگ حقوقی

۵۵ .         The Legal Domain Network
http : //www . kentlaw . edu/lawnet/lawnet . html
Your connection to legal discussion groups on the Web .
ارتباط شما به گروههای مباحث حقوقی در اینترنت

۵۶ .         KnowX
http : //www . knowx . com/
Legal document search engine .
موتورهای جستجوی اسناد حقوقی

۵۷ .         Columbia University Law School
http : //www . law . columbia . edu/
A top U . S . law school .
دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا آمریکا

۵۸ .         Law . com
http : //www . law . com/
'' Your Portal to the Law . ''
مدخلی برای ورود به دنیای حقوق

۵۹ .         American Legal Ethics Library
http : //wwwsecure . law . cornell . edu/ethics/
Covers ethical issues facing the legal profession .
پوشش مسائل اخلاقی چهار چوب حرف حقوقی

۶۰ .         Law of Commercial Transactions
http : //wwwsecure . law . cornell . edu/topics/topic۲ . html
Directory of legal resources on the Internet .
فهرستسی از منابع حقوقی در اینترنت

۶۱ .         United States Code
http : //www . law . cornell . edu/uscode/
Unabridged U . S . law resource .
منبع مختصر حقوقی آمریکا

۶۲ .         Emory University School of law
http : //www . law . emory . edu/       
Top - ranked law school ‘ s home page
صفحه حانگی دانکشده حقوقی اموری

۶۳ .         Harvard Law
http : //www . law . harvard . edu/
A top - ranked American law school .
دانشکده حقوقی دانشگاه هاروارد آمریکا

۶۴ .         Federal Communications Law Journal
http : //www . law . indiana . edu/fclj/fclj . html
Online version of the legal journal .
نسخه آن لاین مجله حقوقی

۶۵ .         NYU School of Law
http : //www . law . nyu . edu/
A top U . S . law school .
دانشکده حقوقی دانشگاه ان وای یو آمریکا

۶۶ .         University of California , LA Law School http : //www . law . ucla . edu/
A top U . S . law school .
دانشکده حقوقی دانشگاه کالیفرنا آمریکا

۶۷ .         University of Michigan Law School
http : //www . law . umich . edu/
A top - ranked American law school .
دانشکده حقوقی دانشگاه میشیگان آمریکا

۶۸ .         Law Forum
http : //www . lawforum . net/
Directory of legal resources .
فهرستی از منابع حقوقی

۶۹ .         LawGuru Q & A
http : //www . lawhost . com/lawjournal/۹۸spring/y۲k . html
A legal self - help resource .
منبع خود آموز حقوقی

۷۰ .         Focusing on the Issue of Cost in Y۲K Litigation
http : //www . lawhost . com/lawjournal/۹۸spring/y۲k . html
Covers Y۲K legal issues .
شامل مسائل قانونی مشکل سال ۲۰۰۰

۷۱ .         LawInfo . com
http : //www . lawinfo . com/
An attorney referral and legal advice resource ( for a fee ) .
مراجعه به وکیل و منبع مشاورتی حقوقی ( برای قیمت )

۷۲ .         LawLinks . com
http : //www . lawlinks . com/
General legal resource .
منبع عمومی حقوقی

۷۳ .         Global LawNet
http : //www . lawnet . net/
A directory of legal resources .
فهرستی از منابع حقوقی

۷۴ .         Law News Network
http : //www . lawnewsnetwork . com/
A general legal news resource .
منبع اخبار عمومی حقوق

۷۵ .         LawResearch
http : //www . lawresearch . com/
A general legal resource .
منبع عمومی حقوقی

۷۶ .         University Law Review Project
http : //www . lawreview . org/
A law journal index with search engine .
موتور جستجوی نمایه ، اندیکس مجلات حقوقی

۷۷ .         Laws . com
http : //www . laws . com/
A directory of legal resources on the Internet .
فهرست منابع حقوقی در اینترنت

۷۸ .         Cornell Law Review
http : //www . lawschool . cornell . edu/clr
Online version of the bimonthly law journal .
نسخه آن لاین مجله حقوقی دو ماه یکبار

۷۹ .         National LawNet
http : //www . lawsites . com/
Index of law - related web sites .
نمایه سایتهای مرتبط حقوقی

۸۰ .         American Law Sources Online
http : //www . lawsource . com/also/
A directory of free legal resources on the Internet .
فهرست منابع مجانی حقوق در اینترنت

۸۱ .         LawWorld
http : //www . lawworld . com/
A general legal resource .
منبع حقوقی عمومی

۸۲ .         Ask A Lawyer .
http : //www . lawyers . com/lawyers - com/executable/ask/default . asp
A legal self - help resource .
منبع خود آموز حقوقی

۸۳ .         Legal dot Net
http : //www . legal . net/
A directory of legal resources .
فهرست منابع حقوقی

۸۴ .         National Law Journal
http : //www . ljextra . com/nlj/
Online version of the weekly law journal .
نسخه آن لاین مجله هفتگی حقوق

۸۵ .         National Bar Association Online
http : //www . melanet . com/nba/
National organization for lawyers .
سازمان ملی وکلاء

۸۶ .         Web Journal of Current Legal Issues
http : //www . ncl . ac . uk/~nlawwww/
A bimonthly general law journal .
مجله حقوقی عمومی دوماه یکبار

۸۷ .         NOLO Press
http : //www . nolo . com/
A general legal resource .
منبع عمومی حقوقی

۸۸ .         IRS Search
http : //www . nwbuildnet . com/nwbn/gov _ search . html#irs
Government search engine .
موتور جستجوی دولتی

۸۹ .         New York Law Journal
http : //www . nylj . com/
Law articles and news
اخبار و مسائل حقوقی

۹۰ .         National Federation of Paralegal Resources
http : //www . paralegals . org/
A professional resource for paralegals and other legal aids .
منبع حرفهای برای مسائل فراقانونی و سایر کمکهای حقوقی

۹۱ .         Web Sites on National Parliaments
http : //www . polisci . umn . edu/information/parliaments/
Directory of parliament web sites on the Web .
فهرست اینترنتی از سایتهای پارلمانهای دنیا

۹۲ .         Public Affairs Web
http : //www . publicaffairsweb . com/
Frequently updated public affairs and legal information resource .
منابع اطلاعات قانونی و موضوعات عمومی به روزشده تکراری

۹۳ .         QuickLaw
http : //www . quicklaw . com/
A Canadian legal database .
بانک اطلاعات حقوقی کانادا

۹۴ .         The Ethics Connection
http : //www . scu . edu/SCU/Centers/Ethics
Provides ethics tests and articles .
گستردهای از مواد و موضوعات اخلاقی

۹۵ .         Seamless Website
http : //www . seamless . com/
A massive legal resource .
یک منبع حقوقی گسترده

۹۶ .         University of Iowa - International and Comparative Law Program
http : //www . uiowa . edu/~iclp/       
A top - ranked American law school .
دانشکده حقوقی دانشگاه لوا ، برنامه حقوق تطبیقی و بین الملل

۹۷ .         United Nations
http : //www . un . org/
Official site of the United Nations .
سایت رسمی سازمان ملل متحد

۹۸ .         United States Federal Judiciary
http : //www . uscourts . gov/
Official site of the U . S government ‘ s judicial branch .
سایت رسمی دادگاههای دولت آمریکا

۹۹ .         DEA
http : //www . usdoj . gov/dea/       
The Drug Enforcement Agency ‘ s homepage .
سایت نمایندگی اجرایی ( کنترل ومبارزه با ) مواد مخدر و روان گردان

۱۰۰ .         University of Texas School of Law
http : //www . utexas . edu/law/
A top - ranked American law school .
دانشکده حقوقی دانشگاه تکزاس آمریکا

۱۰۱ .         American University Law Review
http : //www . wcl . american . edu/pub/journals/lawrev/aulrhome . htm
Homepage of the respected law journal with order information .
سایت وابسته به مجله حقوقی ( دانشگاه آمریکا )

کلیه سایتها از سایت ایران بار کپی شده است. 


 

برچسب ها : وکیل , انجمن , حقوق , دادگاه , عدالت , مقررات , حقوقی , طلاق , مجازات , قوانین , قیمت , شعب , حمایت , قانونی , اطلاعات , کنترل , دانشگاه , مواد مخدر , دادگاه عالی , فهرست , اقتصادی , پوشش , law , دولت , مواد , نمایندگی , چاپ , ایران , آزادی , مخدر , روان , توسعه , رسمی , عمومی , عالی , تطبیقی , منابع , تحولات , تلویزیون , راه , سازمان , سال , ماه , حوزه , چهار , مصرف , اداری , اینترنتی , برنامه , استفاده , اسناد , خدمات , ورود , جالب , معنوی , دنیای , اداره , بزرگ

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
فهرست سایت
 
تماس با ما
خدمات حقوقی
English Website
صفحه اصلي
قوانین
آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور
آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری
آئین نامه های قانونی
قانون
مقالات
اخبار
مطالب مفید حقوقی
سايت هاي مرتبط
حقوق بین الملل
مشاوره تلفنی
پيام هاي كاربران
آدرس مراجع قضائی
سازمانهای بین المللی
امور موکلین
قبول کلیه دعاوی حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
نظریات مشورتی
Professional Qualifications
گالری تصاویر
 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی